Hologram semestralny MENiS

Firma UNIGAWA jako pierwsza w Polsce przystąpiła do opracowania produktu zabezpieczającego zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 149; poz. 1233) w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz spełniającego wszelkie funkcje wymagane w praktycznym zastosowaniu hologramu aplikowanego na nową legitymację.

Skutkiem współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie możliwe stało się szybkie wdrożenie stworzonego przez nas hologramu do systemu legitymacji elektronicznej i tym samym przetestowanie jego zastosowania w praktyce. Dzięki temu doświadczeniu możemy zagwarantować, że nasz produkt w pełni odpowiada funkcji do jakiej został przeznaczony.

  Podstawowe cechy oferowanych hologramów :

·        spełniają wymogi określone w rozporządzeniu;

·        gwarantują całkowite zabezpieczenie dokumentu przez fałszerstwem;

·        zastosowane technologie holograficzne pozwalają na łatwą weryfikację autentyczności hologramu;

·        aplikacja hologramu na kartę jest nieodwracalna i nie istnieje możliwość jego odklejenia i ponownego wykorzystania;

·        wysoka jakość naniesienia daty ważności zapewnia jej doskonałą czytelność i uniemożliwia usunięcie bez pozostawienia trwałych śladów;

·        forma produktu oraz sposób konfekcjonowania gwarantuje wygodę przy jego liczeniu, przechowywaniu, wydawaniu i naklejaniu;

·        zastosowane materiały zapewniają dużą trwałość produktu, stosowną do przewidywanego sposobu oraz okresu użytkowania;

Opracowując hologram semestralny staraliśmy się aby jego wysoka jakość nie generowała nadmiernych lub nieuzasadnionych kosztów. Przyjęliśmy założenie ujednolicenia ceny dla wszystkich Uczelni niezależnie od liczby studentów oraz systematycznego obniżania ceny wraz ze wzrostem liczby odbiorców.

Mając na uwadze stosunkowo niewielkie nakłady przypadające na pojedynczą Uczelnię firma UNIGAWA postanowiła pokryć we własnym zakresie wszystkie koszty związane z opracowaniem nowego produktu włącznie z kosztami matrycy holograficznej, której koszt mógłby okazać się wyższy niż koszt produkcji samych hologramów nawet dla wielu zrzeszonych Uczelni, stanowi bowiem równowartość jednego zamówienia na ok. 300.000 hologramów.

Jesteśmy w pełni przygotowani do produkcji hologramów semestralnych w nakładach i terminach zaspokajających potrzeby całego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Opracowaliśmy w tym celu prosty i bezpieczny sposób składania zamówień oraz nadzoru dystrybucji wynikający ze ściśle kontrolowanego przebiegu produkcji w naszej firmie.

Mamy nadzieję, że nasze usługi przyczynią się do sprawnego działania systemu elektronicznej legitymacji studenckiej w Polsce.

 

<< powrót